Jelenlegi hely

Az "ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT" díjat kapott

Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató

"Újságírói munkám során gyakran találkozunk a könyvtárban és egyéb rendezvényeken Anikóval. Ilyenkor mindig szívé- lyesen elbeszélgetünk az éppen aktuális dolgokról, de személyérõl keveset tudunk, a munkájáról, a könyvtárban történtekrõl információi alapján mindig hírt tudtunk adni.

– Hogyan került a könyvtárba, milyen iskolákat végzett?

– Érettségi után, 1986. július 1-jén kerültem a könyvtárba. Ekkor még nyári munkát kerestem a továbbtanulás elõtt. Azóta eltelt 28 év. Elõször könyvtárkezelõ, majd könyvtári asszisztens végzettséget szereztem. Késõbb informatikus könyvtárosként diplomáztam Baján az Eötvös József Fõiskola Könyvtártudományi Karán. Könyvtárosi munkámat az akkor még a várban mûködõ könyvtárban kezdtem. A szakmát Zentai Árpádné és Botos Judit szakmai irányítása mellett sajátítottam el. Folyamatosan képezem magam, munka mellett eTanácsadó és andragógus képesí- tést szereztem.

– Változott e a könyvtári munka, s ha igen miben?

– Az eltelt 28 évben a könyvtárosi munka sokat változott. Ma már nem csupán olvasnivalóval várjuk a látogatókat, hanem megerõsödött a könyvtár információközvetítõ szerepe. A könyvek, folyóiratok kölcsönzése mellett számos egyéb szolgáltatást biztosítunk a hozzánk fordulóknak. A hagyományos könyvtári munka mellett a Munkaügyi Központtal együttmûködve foglalkoztatási információkkal várjuk az érdeklõdõket, informatikai lehetõségeket és informatikai segítséget is nyújtunk. A könyvtárban mûködik az e Magyarország hálózat simontornyai egysége is.

Az utóbbi években több pályázaton szerepeltünk sikeresen. A TÁMOP- és TIOP pályázatokon 14 millió forintot nyertünk, melybõl épületfelújítás, technikai eszközök, bútorok és szoftverek kerültek beszerzésre, korszerûvé téve ezzel a könyvtári szolgáltatásokat. A Márai-program keretében az utóbbi 3 évben 1 millió 250 ezer forint állománygyarapítási összeget nyertünk. Évrõl évre sikeresen szerepelünk a könyvtári érdekeltségnövelõ pályázatokon is. A könyvtár megváltozott szerepvállalását mutatja az is, hogy évente többször kiállításokat, elõadásokat tudunk megvalósítani, a szabadidõ hasznos eltöltésében pedig játszóházakkal várjuk a gyerekeket. Állandó programjaink az Internet Fiesta, és az Országos Könyvtári Napok, ezeken az alkalmakon neves mûvészek, írók, költõk a vendégeink. Kiállításaink anyagának összegyûjtésében mindig számítunk a lakosság segítségére is. A simontornyai emberek valósították meg nagy sikerû régi pénz- és minikönyv kiállításunkat is. A 2013/2014-es évek jelentõs programjai az EU-támogatásból megvalósuló nyelv- és informatikai tanfolyamok voltak. Lehetõséget nyertünk 11 tanfolyam indítására, ezeknek a szervezésében, mint eTanácsadó–mentor vettem részt. A képzéseken közel 150 simontornyai érdeklõdõ szerzett használható informatikai és nyelvi tudást. A jövõben is szeretnénk megragadni minden lehetõséget, mely akár kulturális, akár információs tudást, illetve lehetõséget biztosít az itt élõ emberek számára. – Gratulálok a kitüntetéséhez, és azt kívá- nom, hogy vezetésével még nagyon sokáig legyen a kultúra fellegvára a Simontornyai Városi Könyvtár."