You are here

Hírek, aktualitások

10. Országos Könyvtári Napok

Az Informaikai és Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt követve, de tartalmában mindig megújulva igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a könyvtárakra. Az évente változó, de mindig egymásra épülő tematika, a különböző korosztályok eltérő igényeire és érdeklődősére, a bennünket körülvevő gyors változásokra figyelés tette a szaka legjelentősebb, legtöbb érdeklődőt megmozgató programsorozatává ezeket az október eleji napokat.

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK 2014

Ahogy a programsorozat honlapján olvasható: Az Országos Könyvtári Napok programsorozata ma már éppen úgy hozzátartozik az októberi napok hangulatához, mint a pirregõ tücskök kedves, nyárbúcsúztató muzsikája. 2014-ben október 13-20.

Az "ÉV KÖZSZOLGÁLATÁÉRT" díjat kapott

Vácziné Horváth Anikó könyvtárigazgató

"Újságírói munkám során gyakran találkozunk a könyvtárban és egyéb rendezvényeken Anikóval. Ilyenkor mindig szívé- lyesen elbeszélgetünk az éppen aktuális dolgokról, de személyérõl keveset tudunk, a munkájáról, a könyvtárban történtekrõl információi alapján mindig hírt tudtunk adni.

– Hogyan került a könyvtárba, milyen iskolákat végzett?

Tudásod a Jövőd!

A TÁMOP 2.1.2 program keretében újabb 3 csoport fejezte be tanulmányait az Európai Unió által támogatott tanfolyamokon. Utóbbi beszámolóm óta 1 újrakezdõ német, 1 újrakezdõ angol és egy kezdõ angol csoport tagjai tettek sikeres vizsgát. Így 35-en vehették át a sikert igazoló tanúsítványt. Gratulálok nekik!

Internet Fiesta 2014

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség immár 15. alkalommal szervezi meg az Internet Fiesta nevû rendezvénysorozatot, melyet a Nemzeti Kulturális Alap is támogat. A program célja, hogy az internet gazdag, folyamatosan változó világát, állandóan fejlõ- dõ kulturális tartalmakat mutassunk be az érdeklõdõknek. Könyvtárunk is csatlakozott a programokhoz. Ebben az évben „NETIKETT – Illem és etikett a közösségi oldalakon” címmel tartottunk elõadást az érintett korosztálynak. A lehetõségek mellett az oldalak használatában rejlõ veszélyekre is felhívtuk a figyelmet.

Húsvéti játszóház

Ebben az évben is számos rendezvény és program várta a kicsiket és a kicsit nagyobbakat húsvét elõtt Simontornyán. Az óvoda és a szakiskola programjai után nagypénteken a könyvtár és a mûvelõdési ház közös szervezésében zajlott nagy sikerrel az immár hagyományosnak tekinthetõ játszóház. Apukák, anyukák, nagyszülõk segítségével szebbnél szebb húsvéti díszek kerültek ki a megjelent 35 gyerekek kezébõl. Hersics Julianna játékmester ötletei alapján készültek fakanál-bábok, csipesz figurák, papír és ablakdíszek, festett gipsztojások egyaránt.

A Márai-program 2013-ban is sikeres volt

Könyvtárunk 2013-ban harmadik alkalommal pályázott a Nemzeti Kulturális Alap és a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. közremûködésével meghirdetett pályázatra. A program által kínált listából szépirodalmi és tényirodalmi mûveket válogathattunk – ezúttal 250.000 Ft értékben.

A pályázat harmadik éve kerül meghirdetésre. A három év alatt 1.250.000 Ft támogatáshoz jutottunk, melybõl színvonalas kötetekkel bõvítettük a könyvtár gyûjteményét.A kötetek a könyvtárban olvasóink rendelkezésére állnak.

Mindenkit szeretettel várunk!

TÁMOP 2.1.2. nyelvtanfolyamok Simontornyán

Tudásod a jövõd!

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” nevû program keretében 100 ezer magyar felnõtt nyelvi és informatikai képzése valósul meg. Simontornyán a program keretében egy informatikai, 2 német és 5 angol tanfolyam zajlott le, illetve zajlik jelenleg is. A tanfolyamokon 96 fõ jutott szinte ingyen olyan képzéshez, mely hozzájárulhat a munkaerõpiacon való eredményesebb részvételhez, segíthet a már megszerzett képesítések jobb kihasználásában.

Országos Könyvtári Napok

2013. október 7–13.

Seiten