Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az

Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete) és a hazai

jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény) megfelelő tájékoztatást.

Adatkezelő: könyvtárnév, cím

1. Hogyan kerülnek kezelésünkbe az Ön személyes adatai?

Az Ön személyes adatai kétféleképpen kerülhetnek kezelésünkbe:

● ha Ön beiratkozik a könyvtárba, a feltétlenül szükséges adatait, úgymint:

Név, Lakcím, Levelezési cím, Személyi igazolvány szám, Email cím, Telefonszám

számítógépes rendszerünkben tároljuk.

● ha Ön nem iratkozott be könyvtárunkba, de internetes szolgáltatásainkat, mint például

könyvek előjegyzése, használni szeretné, a könyvtár weboldalán is regisztrálhat, megadva

nevét, email címét és egy jelszót.

2. Hogyan használjuk fel az Ön által megadott adatokat?

Az Ön által megadott személyes adatokat arra használjuk, hogy a könyvtárunk által nyújtott

szolgáltatásokat az Ön számára biztosítani tudjuk. Ezen felül - amennyiben ezzel a lehetőséggel élni

kíván - email címét arra is felhasználjuk, hogy Önnek időszakosan elektronikus hírleveleket küldjünk.

Az Ön személyes adatai és könyvtári szolgáltatás - használati szokásai alapján nem végzünk

személyes profilalkotást. Statisztikai elemzéseket készítünk alapszolgáltatásainkhoz kapcsolódóan

(mint például adott időszakban legnépszerűbb kölcsönözhető könyveink toplistája), de ezen

statisztikák készítése minden esetben anonimizált, azokhoz személyes adatokat nem használunk fel.

Ezeknek az adatkezelések a jogalapja egyrészt a szerződésen alapuló jogviszony (beiratkozás esetén),

másrészt az Ön hozzájárulása (internetes regisztráció, hírlevél fogadása).

3. Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Szolgáltatásaink minél hatékonyabb biztosítása érdekében adatfeldolgozókat veszünk igénybe a

GDRP 28. cikke és az Info tv. 10. §-a alapján. Adatfeldolgozóink a következők:

● Netlib Kft., 1148 Bp., Örs vezér tere 1., Adószá: 13162979-2-42, Cégjegyzék szám: 01-09-

721741

Szerződések révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak

megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat és magas adatvédelmi szintet biztosítsanak.

Személyes adatot más személynek vagy szervezetnek nem továbbítunk, kivéve, ha erre jogszabályi

kötelezettség áll fenn.

4. Meddig őrizzük személyes adatait?

Személyes adatait a beiratkozástól, regisztráció során pedig az utolsó aktivitástól számított 3 évig

tároljuk. Kivételt képeznek ez alól, amelyeket törvényi kötelezettség folytán tovább kell megőrizni,

például a szigorú számadású bizonylatokat. A kötelező adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja,

valamint az Info tv. 5. § (1) bek. b) pontja rendezi.

 

5. Süti

A portál/weboldal nem használ sem marketing célú, sem adatgyűjtő, sem egyéb opcionális sütiket,

kizárólag a bejelentkezés során nélkülözhetetlen un. munkamenet-azonosító, technikai információt

(phpsession id-t), amely a kijelentkezés után azonnal elavul.

6. Jogorvoslat

Személyes adatai kezelésére vonatkozóan Önt a következő jogok illetik meg:

• adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni,

• a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni,

• személyes adatainak törlését kérni (amennyiben nincsenek kötelezettségei könyvtárunk felé, mint

például kölcsönzésből vissza nem hozott könyvek),

• kérheti az adatkezelés korlátozását,

• az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható

formában tőlünk kikérni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére,

• az adatkezelés ellen tiltakozni,

• a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására,

• a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely

jogszabállyal ellentétes.

Amennyiben további, részletesebb tájékoztatást szeretne kapni személyes adatainak kezeléséről,

kérjük, forduljon hozzánk kérdéseivel a következő email címen: email cím